هبود می یابد բուժում heals θεραπεύει genees shërojnë يشفي sendabideari лечыць лекувам 癒合 liječi léčí paraneb nagpapatawad guérit cura מרפא भर देता है geneest menyembuhkan heals 癒 כילז 치유 geri sanat medetur sanitatem sadzīst menyembuhkan heilt բուժում چنگا лікує şifa เยียวยา уздравја
   
  zdrowieradosne
  gUUgL
 

'WIEDZA :J)UCHOWA 

"Varunki prenumeraty na rok 1934: ro 

Priere d'envoyer vos revues et livres tmitant l'esoterisme et hagiographie 
a l'adresse: J. K. H a d y n a, W i s ł a - Pologne.

w ciągu ostatnich tygodni otr.zymaliśmy bardzo wiele listów od naszych 
Drogich Przyjaciól i Czytelników ze slowami zachęty i serdecznych życzeń 
dalszej owocnej pracy - Nie mogąc - z powodów technicznych i oszczędnoś- 
ciowych - odpowiedzieć każdemu z osobna tak, jakby nam to dyktowalo 
serce, na tej drodze ślemy gorące i szczere "Bóg zapIać" wszystkim tym. 
którzy w jakiej bądź formie śpieszą nam z pomocą, zachętą i wspólpracą. 
Każdy z Was - Drodzy Czytelnicy - staje się w swem środowisIm ogniskiem 
nowych prądów i nowego życia na planie duchowym. Bowiem już sam pro- 
ces myślenia, nastawiony na wyższe ideje, promieniuje na Wasze otoczenie 
w swoisty sposób. - Jesteście jak I,wiaty, rozsiewające- w milczeniu woń, 
która przyciąga, i Wasze prądy myślowe porywać będą za sobą inne, po- 
krewne duchy. - Jesteście pionierami w sferze Ducha i radość nasza rośnie 
z dniem każdym, widząc, jak z najdalszych zakątków Rzeczypospolitej: 
z Bialorusi, Yo1ynia, Polesia, Yileńszczyzny, Pomorza i z innych centrów 
Polski, jak również i z zagranicy, zglaszają się coraz nowi Czytelnicy i Przy- 
jaciele Wiedzy Duchowej. - życzymy Wam i sobie jak najowocniejszeJ 
pracy duchowej. Wspierajcie nas Waszą serdeczną życzliwością, bo ona Jest 
naszą silą i naszą otuchą w ciężkich nieraz momentach pracy. 
Dziękując za przesIane nam już adresy, jeszcze raz usilnie prosimy o dal- 
sze nadsylanie nam adresów Swych znaJomych którzy się interesują Wie- 
dzą duchową, celem wysIania do nich egzemplarzy okazowych naszego pisma. 
Każdy z Yas, przysparzaJąc Jednego tylko czytelnika więceJ, wmurowuje 
cegielkę do twierdzy, która stać będzie na straży jego psychicznego rozwoju 
i postępu. 
Ciąg dalszy artykulu "Nowoczesne ruchy ezoteryczne", Jak również prze- 
gląd nowych wydawnictw odlożyć musieliśmy z braku miejsca do następnego 
numeru. 
Tych, którzy nie zamierzaJą prenumerować naszego pisma, a pierwszy 
zeszyt już także otrzymali, prosimy o zwrot n i n i e j s z e g o zeszytu. - 
Zwracamy uwagę, że zwroty w tej samej kopercie są w o l n e od opIaty 
pocztowej. - Yolne od opIaty są również wszelkie reklamacje czasopism.
. .. I byłem. . . 
rzez siedem 
 duch - wiecznO'Ści, 
T'chnięty w puste przestrzenie, 
Rozgarniaj
cy ,cienie, 
Stworzenny wiew. . . 
Ja błysk, ja ton, 
Ciśnięty w gon, 
J a drżenie sfer, ja planet śpiew, 
Ja dech, ja duch 
Chwycony w ruch 
NieskO'ńczonO'Ści! 

I byłem ... 
rzez siedem - proch - wiecznO'ści 
J gwiazd na gwiazdy odrzucany, 
Przez słoneczne kołO'wroty, 
.Przez miesięczne oceany, 
Przez s.tO'P światów złoty. 
mniej niż proch, mniej niż źdźbło 
piasku, 
ez kształtu, bez barwy blasku 
Tumanem, pyłem 
Niesiony byłem 
W nieskończoności! 
I byłem. . . 
Przez siedem - CIen - wiecznoscI, 
I mniej jeszcze, niż cieniem, 
ułud
, omamieniem! 
Duch, proch - ku sobie pędz
, 
Chwytaj
 się i chłO'n
 
Z ż
nieugaszon
... 
Duch staje się westchnieniem 
w prochu. WestchnieniemBoga. 
A proch jest życia nędz
 
I wspólna jest ich droga. 
ZłączO'ne jedną ,chwil
 
Na sobie się omyl
, 
Przystać na się nie mO'g
 
A musz
 iść t
 drO'gą... 
Rozterk
 jestem, grzechem, 
Zgrzytem, płaczem i śmiechem. 
I tak, wśród tego bO' ju, 
W śmiertelnym lecę boju, 
Pędzony w nO'c, pędzony w dzień, 
W śród łkań i drżeń 
NieskończO'ności. 


Marja Konopnicka.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 8357,9 4 odwiedzającysiemas şifa уздравја OZS  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=